Hírek

Elérhetőségek

ÚJ ORVOSI RENDELŐ KIALAKÍTÁS ENDREFALVA KÖZSÉGBEN

 

 

Kedvezményezett neve: Endrefalva Község Önkormányzata
Projekt címe: Új orvosi rendelő kialakítás Endrefalva községben
Szerződött támogatás összege: 124 998 842,- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt tényleges befejezési dátuma: 2022. július 31.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ÚJ ORVOSI RENDELŐ KIALAKÍTÁSA ENDREFALVA KÖZSÉGBEN

Endrefalva község Önkormányzata Európai Uniós támogatással alakított ki orvosi rendelőt.

A fejlesztés eredményeként új épületbe költözhetett a háziorvosi illetve a védőnői szolgálat a régi korszerűtlen orvosi rendelő helyett. Az önkormányzat tulajdonában lévő, évekkel ezelőtt megvásárolt funkció nélküli épület elbontásra került és ennek helyén épült fel az új rendelő, amely megfelel a mai kor követelményeinek, az energiatakarékossági fejlesztéseknek köszönhetően csökkennek az önkormányzat kiadásai, a páciensek pedig minőségi körülmények között juthatnak hozzá a szolgáltatásokhoz.

A fejlesztés során megtörtént az egészségügyi szolgáltatások új építésű épületbe történő áthelyezése, megújuló energiaforrások telepítése az épület gazdaságos, korszerű üzemeltetése érdekében, az épület akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása, illetve akadálymentes parkoló-férőhelyek kialakítása.

A kötelező alapellátási szolgáltatásokon túl a projekt része az egészségfejlesztési feladatok ellátása, preventív szolgáltatások fejlesztése, egészségfejlesztő programoknak helyt adó multifunkcionális helyiségek fejlesztése is. Új építés esetén több egészségügyi alapszolgáltatást integrál egy épületbe. A megvalósult alapellátási fejlesztés hozzájárul a településen a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához.

A projekt az Európai Regionális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósult meg.

További információ kérhető:
Endrefalva Község Önkormányzata
3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53.
Telefon: 06-32-200-190
E-mail: endrefalva@gergihalo.hu

Endrefalva  - Orvosi rendelő      

Összefoglaló

Nógrád megye élénk domborzata meghatározza a települések elhelyezkedését, nagyságát, szerkezetét, mely az itt található lakosság mindennapi életére is rányomja bélyegét. Az erősen domb- és hegyvidéki térségben a települések a kihasználható térszíneken telepedtek meg, elérhetőségük erős eltéréseket mutat. Jelentő számú település található felfűzve egyetlene állami közút mentén, melyek állapota rossz, így a települések perifériára kerültek. Szintén kedvezőtlen, hogy a megyében kevés város található, mindösszesen 6, melyek közül tulajdonképpen nem mindegyik bír teljes városi funkciókkal. A városok inkább a megye peremterületein találhatók, így a belső területen elhelyezkedő települések közül a nagyobbak, fejlettebbek gyakorlatilag mikrotérségi szerepet is ellátanak.

A belső-nógrádi, erősen dombvidéki területen található falvak jelentős része kis- vagy aprófalu, ami a szolgáltatá

si palettán is megjelenik. Ezen települések népességmegtartó képessége kicsi, emiatt az elvándorlás jelentős, főként a fiatal, produktív korban lévő réteg hiányos. A településeken maradó társadalom az idősebb korosztály, akik számára az egészségügyi alapellátás kiemelten szükséges: az idős szervezet gyakrabban betegszik meg, általánosan jelennek meg a krónikus betegségek, melyek folyamatos kezelést kívánnak. A fiatal korosztály segítségének hiányában, valamint a települések megközelíthetőségének nehézkes volta miatt az idősek mintegy beszorulnak a falvakba, így a más településen lévő (egészségügyi) szolgáltatásokat nem vagy igen korlátozottan érik el. Sajnos a szűrőprogramokon is ezért nem nagyon tudnak részt venni, kivéve, ha az a településen áll rendelkezésre.

Mindent egybevetve az egészségügyi alapellátó- rendszer infrastruktúrája Nógrád megyében területileg igen egyenetlen, igen sok a rossz állapotú, hiányos vagy elavult eszközökkel működő egészségügyi intézmény. Az Endrefalva községben található rendelő esetében sincs ez másképp: az épület szerkezetileg elavult, üzemeltetése gazdaságtalan és az előírásoknak nem megfelelő, ezért annak korszerűsítése elengedhetetlen.

Endrefalva 1234 fő lakosú község Nógrád megye észak-keleti szegletében, a szlovák határtól nem messze, a Szécsényi Járásban található, 20 kilométerre a megyeszékhelytől. Endrefalva Szécsényfelfalu és Piliny községekkel közösen működteti a körzeti háziorvosi, védőnő alapellátást. Endrefalva, Szécsényfelfalu és Szalmatercs községek pedig közös önkormányzati hivatalt tartanak fenn. Endrefalva irányából elérhető zsáktelepülés Szécsényfelfalu 414 főt számlál, Piliny 608 lakosú és szintén Endrefalva község irányából, két úton is megközelíthető.

A három település társulási megállapodás alapján, közösen látják el az egészségügyi alapellátási feladatokat. Az ellátottak száma: a három településen összesen 1 962 fő. A projektgazda település önkormányzata az alapellátás vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltató, feladatát a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § alapján végzi.

A településeken az alapellátási szolgáltatások biztosítása folyamatos, az önkormányzatok biztosítják a háziorvosi, védőnői, valamint az iskolaegészség-ügyi szolgálatot. Endrefalván, Szécsényfelfalun és Pilinyben is külön épületben, de működik a szolgálat ellátása.

A felnőtt háziorvosi szolgálatot Dr. Szerémy József háziorvos halálát követően Dr. Lipták József háziorvossal kötött szerződés útján teszi elérhetővé a lakosság számára. A gyermek háziorvosi szolgálatot a GILEÁD Szolgáltató Bt., képviselője Dr. Hargitai Gyöngyi által biztosítja 2019. augusztusától. Az ügyeleti szolgálat ellátását a település társulás útján, Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Társulás tagjaikén szerződés jogviszonyban, a Curatio 2003 Kft. útján biztosítja Szécsény, Rákóczi út 115. szám alatt.

A rendelők látogatottsága meghatározó, kihasználtságuk magas fokú, szóbeli igényfelmérés alapján nagy igény mutatkozik a célcsoport, azaz a helyi lakosság körében a jelenleg leromlott műszaki állapotú háziorvosi rendelő helyett egy új, a mai kor követelményeinek megfelelő rendelő komplexum kialakítás. A gyerek- és felnőttorvosi, vegyes praxisok miatt nagy igény mutatkozik a családbarát fejlesztések iránt is a rendelőben (pl. pelenkázó, gyereksarok kialakítása). A célcsoport igényeit megerősítették a háziorvosi praxisokat ellátó szakemberek, akik régóta sürgetik az egészségügyi alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítását, ám erre a fenntartó önkormányzat korlátozott anyagi lehetőségei miatt évtizedek óta nem kerülhetett sor. Településünkön a hátrányos helyzetű lakosság aránya igen magas, 85%-os, ami rendhagyó problémák megoldására készteti a település vezetőségét, ezt bizonyítja a Helyi Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott stratégia is.

Nógrád megyében az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastruktúrája területileg egyenetlen, nagyszámú a rossz állapotú, hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkező egészségügyi intézmény. Az Endrefalva községben található rendelőre is igaz ez, mely épület szerkezetileg elavult, gazdaságtalanul üzemeltethető és az előírásoknak nem megfelelő, illetve meglehetősen szűkös is a felnőtt és gyermek háziorvosi és védőnői ellátás, valamint a gyógyszertár működésének biztosítására, ezért elengedhetetlenül szükséges egy új, korszerű és tágasabb épület építése. A projekt közvetlen célja a nem megfelelő állapotú háziorvosi és házi gyermekorvosi és védőnői tanácsadó szolgáltatás fejlesztése új rendelő építésével. Cél a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának fokozása, az életminőség javítása és a lakosság munkaképességének fenntartása. A fejlesztés során megtörténik az egészségügyi szolgáltatások új építésű épületbe történő áthelyezése megújuló energiaforrások használata (napelem) az épület gazdaságos, korszerű üzemeltetése érdekében, az épület akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása, illetve akadálymentes parkoló-férőhelyek kialakítása.

A projekt közvetlen célcsoportja a területi ellátási kötelezettségben érintett Endrefalva, Szécsényfelfalu, Piliny községek lakossága, az épületet használó dolgozók, valamint a területi ellátási körzeten kívüli lakosok, akik a háziorvosi praxisba hozhatják kártyájukat. Különös tekintettel kerültek figyelembe vételre az előkészítés során az épületet használó fogyatékkal élők és kisgyermekes családok igényei, akik a fejlesztés eredményeképpen akadálymentessé váló épületbe könnyebben juthatnak majd be és közlekedhetnek.

A projekt közvetett haszonélvezője a település, melynek népességmegtartó ereje nő az egészségügyi alapellátás minőségének javulásával, illetve a szécsényi járás, mivel az egészségügyi alapellátási körben újabb rendelő újul meg. A fejlesztéssel érintett épületben dolgozó szakemberek jelenleg is, és a fejlesztést követően a fenntartási időszakban is rendszeresen biztosítják a településen a háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az iskola-egészségügyi és védőnői ellátást. A fejlesztés megvalósítását követően biztosított  a védőnői ellátás hozzáférhetőségének ideje, melyben a védőnő prevenciós feladatokat lát el, úgy, mint felvilágosító órák megtartása helyes táplálkozás, kiskamaszkori problémák, csecsemőgondozás témakörökben.

A projekt hosszú távú fenntartását az OEP-önkormányzat közötti finanszírozási, valamint az önkormányzat-háziorvos, továbbá az önkormányzat-védőnő közötti szakmai együttműködések és megállapodások biztosítják. Az önkormányzat vállalja a jelenlegi 6 munkahely megőrzését a fenntartási időszakban is.

A projektben tervezett energetikai fejlesztés biztosítja az új épület energia hatékony és takarékos működtetését, ezzel csökkentve az önkormányzat működési költségeit. A projekt hosszú távú fenntartása pénzügyi, szakmai és szervezeti szempontból is biztosított. A helyi egészségügyi alapellátó rendszer infrastrukturális fejlesztésével az önkormányzat hosszú távon tudja biztosítani a gazdaságos és a jelenlegi előírásoknak minden tekintetben megfelelő, jó minőségű közszolgáltatáshoz való hozzáférést a település lakossága részére. Az önkormányzat a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt. Az önkormányzat a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A projektnek nincs előre látható klímakockázata. A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabályoknak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs.

A fejlesztésnél az új épület létesítményeinek, a térhasználat, a közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit. A támogatást igénylő rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal, mely a támogatási kérelem mellékleteként benyújtásra kerül.

A megvalósuló infrastruktúra fejlesztések által a projekt hozzájárul a Semmelweis Tervben és az "Egészséges Magyarország 2014-2020" c. Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához. A beruházás a 290/2014 (XI.26) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján kedvezményezett járásban komplex programmal fejlesztendő járás található.

Ellátási körzet lakosságszáma: ellátott betegek száma eléri a 1816 főt, gyermek háziorvosi szolgálat esetén 441 főt.

A védőnői szolgálat ellátási kötelezettségi körébe tartozó várandós anyák száma 12 fő, ez a szám az elmúlt évek statisztikáit nézve növekvő tendenciát mutat, a 0-7 éves korú gyermekek száma 180 fő. Mindkét adat a 2019. szeptember 30-i állapotot tükrözi.

A fejlesztéssel érintett szolgáltatás érvényes működési engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel rendelkezik. Az önkormányzat rendelkezik megfelelő mértékű, a projekt tartalmához illeszkedő orvosi, védőnői és asszisztenciális humánerőforrással. A felnőtt- és gyermek háziorvosi szolgálat feladatait szerződéses jogviszonyban látja el az önkormányzat, a szakápoló és a védőnő közalkalmazotti jogviszonyban áll az önkormányzattal, a gyógyszertár pedig szintén szerződés alapján biztosítja tevékenységét a településen.

A kötelező alapellátási szolgáltatásokon túl egészségfejlesztési feladatok ellátása, preventív szolgáltatások fejlesztése, egészségfejlesztő programoknak helyt adó multifunkcionális helyiségek fejlesztése is része a projektnek.

Új építés esetén több egészségügyi alapszolgáltatást integrál egy épületbe.

A tervezett alapellátási fejlesztés hozzájárul az adott településen a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához és az elérhetőség javításához.

Az ellátandó betegszám, helyi demográfiai, gazdasági, stb. helyzetből adódó releváns helyi/térségi szükségletek alakulása biztosítja a fejlesztés szakmai fenntarthatóságát.

A projekt keretében olyan infrastrukturális fejlesztés valósul meg, amely hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz az erőforráshatékonysági és a környezettudatossági szempontok érvényesítésével.

A projekt figyelembe veszi a költséghatékonysági szempontokat, melynek eredményeként a projektben tervezett fejlesztések hozzájárulnak az intézmény takarékos költségvetéséhez, működési költségeinek csökkentéséhez.

A projekt szakmai része tartalmaz prevenciós elemet, hozzájárulva ezzel a gazdaságilag aktív lakosság egészségének megőrzéséhez.

Ennek elérése céljából már a beruházás során előtérbe kerülő szempont a költséghatékonyság: már a tervezés során átgondolásra került, a fenntartható, gazdaságos beruházás, ennek érdekében tartós, minőségi anyagok kerülnek beépítésre.

A projektben tervezett energetikai fejlesztés biztosítja az épület energiahatékony és takarékos működtetését, ezzel csökkentve az önkormányzat működési költségeit. A projekt hosszú távú fenntartása pénzügyi, szakmai és szervezeti szempontból is biztosított.

Ezzel az infrastrukturális fejlesztéssel az önkormányzat hosszú távon tudja biztosítani a gazdaságos és a jelenlegi előírásoknak minden tekintetben megfelelő, jó minőségű közszolgáltatáshoz való hozzáférést a település lakossága részére.

A projekt megvalósításának tervezett ideje: 24 hónap

A projekt összköltsége: 124 998 842 Ft.

Ilyen volt

Bontás után

Állnak a falak

Majdnem készElkészült