Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség euróban vagy amerikai dollárban való teljesíthetőségről

Tisztelt helyi iparűzési adó alanyok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX.26.) Korm. rendelet alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik az alábbi számlaszámra: 10037005-00001057-02120017 (számla IBAN száma: HU18 10037005-00001057-02120017).

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz (a továbbiakban: MNB), mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a „beérkezéskor érvényes árfolyam” meghatározása az MNB által alkalmazott vonatkozó szabályozás (Általános Üzleti Feltételek 2. számú melléklete és a Hirdetmény) alapján történik. Az MNB Általános Üzleti Feltételei szerint a „beérkezéskor érvényes árfolyam” nem feltétlenül azonos a beérkezés napján az MNB által jegyzett árfolyammal. Az MNB 12:00 óra előtti beérkezés esetén a beérkezés napját megelőző (T-1) napi hivatalos árfolyamot, 12:00 óra utáni beérkezés esetén pedig a beérkezés (T) napi árfolyamot alkalmazza, továbbá az adott nemzetközi piaci helyzetnek megfelelően kialakított egyedi árfolyammal történő elszámolást végez 1 millió USD összeg feletti USD devizanemben teljesített, valamint 10 millió USD összeg feletti EUR devizanemben teljesített fizetési megbízások esetén.

 

Tisztelettel:

 

Murányi Zoltán

aljegyző